Nawigacja

O szkole

Historia

 

Przychojec - to osada powstała w XVIII wieku, zasiedlona przez ludność przychodnią.                                                                                                            

                                                                                                                          

Opierając się na informacjach zawartych w kronice szkolnej   i wiadomościach zebranych od mieszkańców naszej wsi, pierwsza klasa szkoły w Przychojcu została zorganizowana w roku 1898. Nauka odbywała się w prywatnych budynkach na „Wale”. W 1906 roku został wybudowany murowany budynek z jedną salą do nauki i jednym pomieszczeniem na mieszkanie dla nauczyciela. Kierownikiem szkoły był Feliks Tryniecki. Rozwijał oświatę nie tylko wśród dzieci, ale i wśród starszych. Organizował pogadanki o historii Polski, odczyty z zakresu ogrodnictwa, rolnictwa. Założył doświadczalny ogród szkoły i szkółkę drzew owocowych. Urządził czytelnię i założył amatorskie kółko teatralne.                                                                  

W 1927r. powołana została druga klasa szkoły. Od 1931r. szkoła została przemianowana na publiczną szkołę powszechną stopnia pierwszego, a kierownikiem tej szkoły została pani Maria Hasztówna.

W okresie wojny szkoła uległa dewastacji i zredukowano posadę nauczyciela. Pani Hasztówna prowadziła potajemne nauczanie bez wynagrodzenia w prywatnych domach.

W 1944 roku nauczanie prowadzono w szkole, która stała się sześcioklasową szkołą z prawem nauczania szkoły 3 – go stopnia. Od września powołano do pracy druga nauczycielkę panią Zofię Wilkównę.

Jesienią 1947 roku powstał w gromadzie projekt rozbudowania szkoły, a w 1949r. we wrześniu naukę rozpoczęto w nowo wybudowanej sali lekcyjnej. Zarządzeniem Ministerstwa powołano Komitet Rodzicielski, a z inicjatywy kierownictwa szkoły powstało Koło Gospodyń Wiejskich.

Od 1954r. obowiązki kierownika szkoły pełni p. Władysław Romańczyk. Szkoła stała się świecka bez nauczania religii. Rozwija się szeroka działalność uczniów pod opieką nauczycieli w Kółku Rachunkowości Spółdzielni Uczniowskiej, Polskim Czerwonym Krzyżu, Szkolnym Kole Związku Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy i Kraju, Kole Przyjaźni Związku Radzieckiego. Uroczyście obchodzone są święta szkolne i państwowe.

Mimo, że rok 1962 wprowadza pierwszy etap planowanej realizacji założeń organizacyjno-programowych ośmioklasowej szkoły podstawowej, to w Przychojcu dopiero 1 września 1969r. wprowadza się ośmioletnie nauczanie, a funkcję kierownika szkoły wówczas objął p. Fryderyk Turek. Dobudowuje on piętrowe skrzydło o dużych korytarzach, pięciu izbach lekcyjnych z pokojem nauczycielskim, kancelarią i biblioteką. Mimo, że budowa prowadzona była systemem społecznym, to zaangażowanie kierownictwa i społeczeństwa doprowadziło do zakończenia tej budowy w sierpniu 1973r.

Od 1974r. nowym dyrektorem został p. Kazimierz Baj. W tym czasie powstają zbiorcze szkoły gminne i nasi uczniowie z klas VII i VIII dojeżdżają do Leżajska. Trwało to tylko jeden rok, gdyż wzrosła liczba uczniów powyżej 100 i powrócono do ośmioklasowej szkoły w Przychojcu.

Od 1987r. na dyrektora szkoły powołana zostaje p. Maria Turek. W szkole przyjmowano gości: posła na Sejm Rzeczypospolitej p. Ignacego Półćwiartka, Marszałka Sejmu p. Józefa Zycha, generała p. Kazimierza Madeja, generała p. Stanisława Stańko, Ministra Kultury p. Stanisława Błońskiego. W zamian nasi uczniowie byli gośćmi Parlamentu i Ministerstwa Obrony Narodowej.

W 1995r. kolejna rozbudowa szkoły – następne piętrowe skrzydło z częścią dydaktyczno – socjalną. Dzięki przychylności władz Gminy Leżajsk oraz operatywności radnego naszej wsi p. Franciszka Szewczyka w sierpniu 1998r. część dydaktyczno – socjalna została oddana do użytku. Uroczystość była podwójna, gdyż zbiegła się ze 100 letnią rocznicą powstania szkoły w Przychojcu.

Szkoła posiada wspaniałe warunki do nauki i pracy, dlatego jej działalność rozwija się w wielu kierunkach: działa biblioteka szkolna wraz z czytelnią na pełnym etacie prowadzona przez p. Helenę Bęben. Pan Roman Martula wychowuje pierwszych informatyków i sprawuje pieczę nad pracownią komputerową. Pani Grażyna Szewczyk założyła kółko ekologiczne i szkoła zajęła I miejsce w konkursie organizowanym przez gminę. Pani Dorota Szarkowicz utworzyła chórek szkolny „Łobertasy”, który uświetnia wszystkie imprezy szkolne i środowiskowe. Pan Krzysztof Jasion zakłada uczniowski klub sportowy UKS „Victoria”  Przychojec. Nasi młodzi piłkarze osiągają pierwsze sukcesy. Pierwszego kwietnia każdego roku organizowany jest Dzień Ucznia jako święto szkoły. Uczniowie osiągają sukcesy w nauce z języka polskiego, matematyki, historii, geografii w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Kwitnie współpraca szkoły z rodzicami, organizacjami młodzieżowymi, władzami środowiskowymi i gminnymi. Organizowane są liczne spotkania, imprezy dla rodziców i środowiska. Rodzice śpieszą do szkoły w każdej potrzebie. Taka współpraca wpływa nie tylko na dobrą atmosferę, ale i na dobre wyniki wychowawcze.

Od 1999r. reforma oświaty wprowadza nowy ustrój szkoły. Nasza szkoła staje się sześcioklasową szkołą podstawową. Następnie uczniowie kontynuują naukę w 3 letnim Gimnazjum w Starym Mieście.

Od 2002r. na dyrektora szkoły powołana zostaje p. Lucyna Ładak. Rok później zostaje na tym stanowisku na kolejne 5 lat.

Od 2002r. rozpoczęto budowę nowej sali gimnastycznej. Organizowane są także wyjazdy na basen w celu nauki pływania.

Aktualności

Kontakt


  • Szkoła Podstawowa w Przychojcu, 37-300 Leżajsk
  • (17) 242 11 38

Galeria zdjęć